Образование

СУ „Г. С. Раковски“ взе участие в Националната програма „Иновации в действие“

В изпълнение на Национална програма „Иновации в действие“ – 2021/2022 г., Средно училище „Георги С. Раковски“ – гр. Велико Търново посети Иновативно ОУ „Панайот Хитов“ – гр. Сливен.
В реализирането на мобилността за обмен на иновации се включи и иновативното НУ „Св. Паисий Хилендарски“ от град Банско. Директорката на ОУ „Панайот Хитов“ – гр. Сливен г-жа Красимира Ганева, в присъствието на зам. кмета на общината, ст. експерти от РУО гр. Сливен и други гости запозна присъстващите с историята на училището и участието му в множество проекти и нововъведения, използвани в процеса на обучение.

Наблюдаван беше открит урок по Биология и здравно образование в седми клас с добавена виртуална реалност и холограмни образи. Проведе се урок по Български език и литература в шести клас с прилагане на модела  1:1 и програмиране в занимания по интереси в начален етап чрез „Роботко“ . Наблюдавано бе проектно-базирано занятие „Пролетни празници“ с учениците от ЦДО 1-2 клас. Бе наблюдаван урок по английски език в трети клас с приложенията на Google, бинарен урок по Български език и Технологии и предприемачество в четвърти клас.
В програмата бе включено и посещение на историческия музей и запознаване с историческото наследство на град Сливен, посещение на село Жеравна.