Образование

Студенти от специалност „Туризъм“ с награди от национален конкурс

 

В Световния ден на туризма – 27.09.2021 г. бяха обявени резултатите от Националния студентски конкурс за най-добра разработка на туристическа тематика на Международното туристическо изложение „Културен туризъм” – Велико Търново.

ТРЕТА НАГРАДА в конкурса печели Елеонора Янчева от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Стопански факултет, специалност „Туризъм“, ОКС „Бакалавър“, трети курс. Темата на нейната разработка е: „Цената, която плащаме с избора си на превозно средство (емпирично проучване сред студенти от Стопански факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)”.

Тази година журито присъжда и две поощрителни награди на студентите, като една от тях получава Иван Щирков, също студент от специалност „Туризъм“ при ВТУ. Разработката му е на тема „Богатствата на с. Арбанаси – предложение за пешеходен маршрут, базиран на културно-историческото наследство“.

И двамата студенти от специалността имат многобройни изяви и участия в различни прояви, организирани от катедра „Туризъм“, като това е тяхно първо участие в националния конкурс.