Образование

Студенти от ВТУ ще се обучават за 1 година в Китай с пълна стипендия от китайското правителство

Деканите на Филологическия факултет на ВТУ проф. д-р Ценка Иванова и на Педагогическия факултет проф. д.н. Венка Кутева-Цветкова проведоха работни срещи с д-р Мао Йенчън, началник отдел „Образование“ в Посолството на Китайската народна Република в България.
Те запознаха госта с двата най-големи факултета и със специалностите в тях. Особено внимание беше обърнато на новите специалности с изучаване на китайски език – магистърската програма „Транслатология с един чужд език (китайски език)“ във Филологическия факултет и бакалавърската програма по специалност „Начална училищна педагогика с китайски език“ в Педагогическия факултет.
Д-р Мао Йенчън остана впечатлен от всичко, което чу за факултетите, и от желанието на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ за сътрудничество с азиатската страна. Той благодари за интереса към китайския език и изрази намерение за пълна подкрепа в предстоящите съвместни проекти.
Нещо повече: беше договорено бъдещите студенти в тези специалности да имат възможност да заминат с пълна стипендия от китайското правителство за едногодишно обучение в Китай.
В срещите участваха също доц. д-р Полина Цончева, преподавател по китайски език и ръководител на катедра „Класически и източни езици и култури”, и доц. д-р Искра Мандова, преподавател по китайски език и директор на Институт „Конфуций“ към Великотърновския университет.