Образование

Студентите и докторантите не попълниха квотата си в Общото събрание на ВТУ. Отлагат ректорските избори за 10 юни

Студентският съвет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” не успя да проведе изборите за попълване на квотата на студентите и докторантите в Общото събрание на висшето училище. Действащите членове са 53-има, представителството им трябваше да се допълни с още 6 души, обясни на пресконференция председателят на Студентската избирателна комисия Димитър Димитров. По негови думи във всички структурни звена на университета са били разкрити общо три секции за гласуване. В изборния ден обаче с устна заповед на ректора е наредено вотът да се проведе само в секцията в аулата, а останалите зали да се запечатат. „Поставиха ни четири условия. Днес до 9,00 часа да подготвя график за провеждането на нови избори, което беше невъзможно. Съобщиха ни, че на 22 април Академичният съвет ще заседава извънредно, че изборите за управленски органи на ВТУ ще се отложат от 20 май за 10 юни и че трябва да проведем събранието си на 8 или на 9 май”, каза Димитров. Тези нареждания от страна на ръководството на Централната избирателна комисия според него  са незаконни и противоречат на правилника за студентската автономност. димитров уточни, че Студентският съвет сам трябва да организира изборния процес, а не някой друг да определя реда и местата за гласуване.

„Изборите бяха опорочени. Това е жестоко, брутално нарушение на студентската автономия. Живеем в  XXI век. Отдавна сме в демокрация, но се оказва, че някои хора живеят в минали времена и действат авторитарно”, допълни председателят на Студентския  съвет Иван Маринов.

Деканът на факултет „Математика и информатика” проф. Мирослав Гълъбов, койтое сред кандидатите за ректор, обясни, че мандатът на органите на управление на университета изтича на 25 май. След тази дата настоящият ръководител на ВТУ може да го ръководи еднолично два месеца, но без Академичен съвет и Общо събрание.

„Искаме Великотърновският университет да запази своя авторитет като водещо научно и  образователно средище. Затова сме обезпокоени, че тези неприятности силно се отразяват върху авторитета и престижа на нашето висше училище. Няма как това, което се упражнява върху студентите, да не тревожи техните родители и близки, потенциалните родители на потенциалните кандидат-студенти. Това става публично, а в момента си набираме хора за следващата учебна година. Затова сме притеснени”, коментира историкът проф. Петко Петков.