Икономика

Строят все по – малко и все по-малки жилищни сгради в областта

През четвъртото тримесечие на 2017 г. общинските администрации на територията на област Велико Търново са издали разрешителни за строеж на 32 жилищни сгради с 86 жилища и на 35 други сгради. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 11.1%, броят на жилищата в тях – с 40.7%, а разгънатата им застроена площ е по-малко с 32.5%.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. в област Велико Търново е започнал строежът на 14 жилищни сгради с 15 жилища в тях и с 2 299 кв. м обща застроена площ, и на 10 други сгради с 6 107 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради намалява с 53.3%,  жилищата в тях  – със 75.8%, а общата им застроена площ – със 76.2%. Броят на започнатите други сгради също бележи спад с 61.5%, а тяхната РЗП – с 54.7%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. започнатите нови жилищни сгради намаляват с 6.7%, жилищата в тях – с 89.4%, а разгънатата им застроена площ – с 85.6%. При броя на започнатите други видове сгради също е регистриран спад с  61.5%, а при общата им застроена площ – със 77.9%.