Образование

Стипендии от 300 евро за първокурсници на ВТУ осигуряват кипърско министерство и фондация

За учебната 2020 – 2021 г., Министерството на образованието, културата, младежта и спорта на Република  Кипър и Благотворителна фондация „Ал. Онасис“ осигуряват учебници и осем стипендии по 300 евро за студенти първокурсници от специалности, в които се изучава новогръцки език във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Стипендиите се отпускат за студенти в редовна форма на обучение в специалностите Балканистика, Приложна лингвистика с два чужди езика, Приложна лингвистика и международен туризъм, Приложна лингвистика с информационни технологии, Педагогика на обучението по български и чужд език.