Култура Община

Стартира приемът на номинации за Награда „Култура“

Община Велико Търново уведомява, че в срок до 8 май 2019 година се приемат номинации за присъждане на Награда „Култура“ за 2019 година в категориите:

1. за ярки постижения в областта на изкуството и културата и

2. за най-успешен дебют или изява на млад творец.

Условията за номиниране са достъпни в сайта на Община Велико Търново – Наредба за символите и наградите на Община Велико Търново, глава V, раздел ІІІ „Награда „Култура“: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/velikotarnovski-obshtinski-savet/naredbi-obshtinski-savet/naredba-za-simvolite-i-nagradite-na-obshina-veliko-trnovo/

Номинациите се подават в писмен вид до Великотърновския общински съвет.