Здравеопазване Политика

Старейшини ГЕРБ от Великотърновска област обсъждаха на семинар проблемите в здравеопазването

Актуални проблеми в сферата на здравеопазването обсъждаха членове на СГЕРБ – В. Търново по време на семинар, организиран от областното ръководство на структурата. На форума в конферентната зала на хотел „Алегро“ присъстваха членове и симпатизанти на Старейшини ГЕРБ от областта, а специални гости бяха националният лидер на СГЕРБ проф. Николай Андреев, великотърновският зам.-кмет Ганчо Карабаджаков, председателят на Комисията по култура, образование и наука към ВТОбС проф. Михаил Харалампиев, д-р Стефан Шиваров – заместник-директор на РЗОК, великотърновски представители на Фармацевтичния и Стоматологичния съюз, на Съюза на инвалидите и др.

Здравната система в България е доста социално ориентирана, набляга не на осигурителния статус на пациента, а на неговото лечение, за разлика от САЩ, например, където повечето от осигурителните пакети не покриват всички здравни рискове. Това изтъкна националният лидер на старейшините в ГЕРБ проф. Николай Андреев.

Той запозна присъстващите с общото икономическо състояние на страната, като подчерта, че благодарение добрата работа на настоящото правителство вече е факт 3,9-процентов икономически растеж, намаляване на безработицата и 2 млрд. лева бюджетен излишък, както и средна за страната работна заплата над 1000 лв. „Следователно може да се отбележи, че развитието е оптимистично и ще бъде възможно да се осигурят повече средства за приоритетни политики, каквото е здравеопазването“, коментира проф. Николай Андреев.

По време на форума бяха обсъдени ангажиментите, които най-голямата партия ГЕРБ е поела по отношение на здравеопазването, предприетите вече положителни стъпки и възможностите за оптимизиране.

Да се съкратят сроковете за създаване на електронна здравна карта, поискаха присъстващи на семинара. От аудиторията бяха отправени още предложения за въвеждане на екипно обучение на лекари и сестри по специалности; строг регламент за реекспорта на лекарства, с цел недопускане липсата им на българския пазар; засилване на профилактиката сред подрастващите и ефективно налагане на санкции за неявяване на профилактичен преглед; създаване на здравни навици у децата, чрез училищно обучение и др.

Предложенията, направени по време на проведената дискусия ще бъдат обобщени и формулирани до дни, информира областният клубен ръководител на СГЕРБ д-р Петя Илиева. Те ще бъдат изпратени за разглеждане до Националния изпълнителен съвет на ГЕРБ, като официално предложение от името на старейшините във Великотърновска област, обясни д-р Илиева.