Политика

Станислава Стоянова: Старая се да включа проблемите на Великотърновска област в дневния ред на парламента

Това заяви пред Общинското радио народният представител от ГЕРБ Станислава Стоянова. „Опитвам се да участвам и да организирам събития, които да поддържат трайна връзка между гражданите, местната власт и националните институции, за да търсим решения на проблемите в широк формат”, каза Стоянова. Тя даде положителна оценка на срещите си с жителите на населените места, със Сдружението на кметовете и кметските наместници и с областната администрация. „За мен тези срещи са съществени с оглед на целта ни да постигаме качествени решения на местните проблеми. Гражданите не очакват половинчат подход. Затова винаги се стремя в пълнота да се ангажирам с проблемите им”, сподели депутатът.

Сред успешно изпълнените ангажименти на търновските депутати от ГЕРБ Станислава Стоянова открои запазването на училището в село Караисен  и промяната на статута на ОУ „Асен Златаров” в село Царевец. „Сега там ще се случи нещо много хубаво. Има спечелен международен проект и то ще бъде трансформирано в Център за култура и образование и активен културен обмен. В контекста на проекта съм приела и активно да съдействам за обновяването на инфраструктурата в региона”, съобщи народният представител.

На въпрос – как оценявате работата си като член на парламентарната комисия по образование и наука – Стоянова отговори: „Винаги сме отстоявали като свой приоритет образованието и младежката политика. Радвам се, че за една година от мандата на Народното събрание усилията и на правителството, и на мнозинството в парламента  имат резултат. Ще припомня, че над 22 000 отпаднали от училище деца бяха върнати обратно в класните стаи. Над 13 милиона лева се инвестират в ремонт на образователни заведения само в нашата област, налице е първото 15-процентно увеличение на учителските заплати”, посочи Стоянова. В сферата на висшето образование тя изтъкна приетите по-справедливи правила за академичен растеж и ефективните мерки за борба с плагиатството.

Станислава Стоянова коментира ползите от българското европредседателство. Сред по-важните според нея са приключилите преговори около Директивата за командироването на работници, консенсусът около финалното приемане на процедурни правила за работа на Съвместната група за парламентарен контрол на Европол, съгласието по Регламента относно мониторинга и докладването на емисиите на въглероден диоксид, заключителните документи по постигане целите на ЕС за климата, директивите за енергийна ефективност на сградите и за отпадъците.

„Ще ми се да вярвам, че амбициозният пакет от законодателни и процедурни стъпки, както бе формулиран и зададен, ще бъде изпълнен до края на българското европредседателство. Той включва реформата на европейската система за убежищата – т. нар. Дъблински регламент, включващ седем законодателни акта. Нашата страна е силно заинтересована от развитието на дебата по запазването на кохезионната политика и общата селскостопанска политика, както и от единния дигитален пазар, защитата на личните данни и киберсигурността”, каза Стоянова.  По думите й предстоят стъпки по създаването на новата служба  Европейска прокуратура. Водят се разговори по т.нар. „автомобилен пакет” за правата и регулациите на превозвачите и фирмите, премахването на двойния стандарт при храните.