Култура

„Светият път“ бе представен в Румъния

Маршрутът и организацията по първото поклонническо пътуване от Велико Търново до Рилския манастир, посветено на 550 години от връщане мощите на свети Йоан Рилски, бяха представени за първи път извън България.

В рамките на международния семинар по въпросите за трансграничното религиозно наследство, проведен в румънския град Турну Северин, пред над 50 участника, великотърновците Евгени Коев и Паскал Пиперков обясниха начинанието си пред свещенници, служители, учени, вярващи. Те ги запознаха със светите места, забележителностите и възможностите за участие на туристи и поклонници в него. Двамата мъже, по чиято идея ще се проведе от 1 до 30 юли първият поклоннически поход ,“Светия път,“ смятат, че със сигурност тази година ще има и чуждестранно участие.

Турът е дълъг 570 километра и тази година за първи той ще бъде изцяло пешеходен.