Образование

Среща по международния проект „Европа в спомени“ на ЕИЦ ще се проведе във Велико Търново

През настоящата година Сдружение „Eвропейски информационен център – Велико Търново“ (ЕИЦ) участва активно в различни проектни дейности по Програма Еразъм+ на Европейския съюз. Координатор на два от новите проекти е доц. д-р Виолета Стойчева от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, дългогодишен експерт по проблемите на образованието към Европейския център.

Проект „Европа в спомени“ („Memories across Europe“ –  MAE) се реализира в рамките на Ключово действие 2: Партньорства за сътрудничество в образованието за възрастни. Екипът на ЕИЦ партнира с неправителствени организации от Италия, Франция, Швеция и Полша.

Основният фокус на проекта е автобиографичното разказване, осъществено сред целевата група на хора в пенсионна възраст. Предвидените дейности предполагат участие и на младежи доброволци, като по този начин се цели постигането на реален диалог между поколенията.

Продължителността на проекта е 24 месеца (1 февруари 2022 – 31 януари 2024). Основната цел на проекта е насочена към положително изграждане на европейска идентичност и утвърждаване ценностите на Европейския съюз чрез разказване/ споделяне на личен опит и преживявания, свързани с Европа; стимулиране на активно гражданско участие на възрастните в демократичния живот на нашия континент и насърчаване на диалога между поколенията и на солидарността за преодоляване на културните бариери, стереотипите и предразсъдъците.

Участниците в проекта са убедени, че различните стратегии и методи за разказване на истории са средство за създаване на споделено познание, за насърчаване на активното гражданство и за подобряване на жизнения опит на хората. Затова един от основните акценти, с които кореспондира и предстоящия семинар на 27 и 28 август във Велико Търново, е поставен върху подготовката на екип от треньори и доброволци, които да се ангажират с работа на терен за събиране на наративи по няколко теми, обединени в две тематични области: „Моята Европа“ и „Истории за социална промяна в Европа“.

Форматът, в който ще бъдат представени събраните истории, включва писмени наративи, устни интервюта в аудио- и видеоформат, създаване на колажи, фотонаративи, видеоклипове. Всички материали ще бъдат дигитализирани. Достъпността се осигурява от голяма електронна платформа: https://www.storyap.eu/, която е натоварена с ролята на посредник в комуникацията между  гражданите на страните партньори, гарантирайки устойчивост на колективните памети във времето.

В хода на проектните дейности участниците в целевата група ще бъдат стимулирани да представят своите (авто)биографични материали на международни онлайн семинари. За целта ще им бъде осигурена и езикова подкрепа. Тези срещи ще бъдат своеобразни дистанционни курсове за обучение на възрастните в използване на интерактивни цифрови платформи и приложения. Подобна „дигитализация“ на компетентностите е свързана с активното участие на възрастните (разбира се, и на младежите) в достъпа до различни образователни пътеки. Чрез създаването на дигитални истории проектът насърчава активното остаряване и участието на възрастните хора в живота не само на местната общност, но и на европейското гражданско общество.

За осмисляне на теренната работа е предвидено провеждането на мащабно Европейско състезание за най-добър разказвач на истории. На национално ниво най-добрите материали ще бъдат представени по време на Заключително събитие: „Европейски ден на спомените“ (септември 2023 г.). От всяка страна ще бъдат излъчени по 2 победители, които ще вземат участие в голямата паневропейска среща в Рим в края на 2023 г.

Екипът на ЕИЦ е натоварен с две от основните проектни дейности: създаване на Наръчник за проектните дейности, чийто работен вариант следва да бъде готов до началото на есента; разпространение на постигнатите резултати по проекта.

За комуникацията между партниращите организации много важна роля имат международните срещи. След първите организационни виртуални събития през април и май 2022 г., в периода 22 – 26 юни т.г. в Берлин (Германия) се проведоха две тематично обвързани мероприятия: координационна среща и обучителен семинар на треньори по проекта. Българският екип бе в състав: доц. д-р Виолета Стойчева (ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“), гл. ас. д-р Ваня Иванова (ИЕФМузей – София), д-р Илия Вълев (РИМ – В. Търново) и Йордан Райков (СУ „Вела Благоева“ – В. Търново). По време на срещата бе обсъдена и утвърдена общата методологическа рамка на проекта и бяха апробирани конкретните дейности, които ще се реализират в работата на национално ниво. Едно от предизвикателствата, подготвено от домакините, бе тренировъчна дейност за провеждане на интервю с група емигранти от държави с продължителни конфликти (Сирия, Либия, Афганистан, Ирак и др.) и съвместно приготвяне на традиционна италианска зеленчукова супа.

Предстоящият семинар „(Авто) биографично разказване: Моята Европа“ във Велико Търноно е първото от предвидените четири национални събития, които имат за цел да приложат утвърдената в Берлин обща методологическа рамка. Участие са потвърдили 18 души, членове и съмишленици на Клуба на историка в старата столица и активни млади хора от други населени места на област Велико Търново. Домакин на срещата ще бъде Средно училище „Емилиян Станев“, въпреки че летните отпуски все още не са приключили.

Участниците са помолени предварително да донесат предмет или снимка, свързани с техни пътувания в Европа. Организаторите имат намерение да ги въвлекат в дейности по конструиране на наративи, създаване на видеоистории и на колажи, от които да бъдат изработвани оригинални пощенски картички.

Създадената добра практика ще бъде представена по време на предстоящата  международна среща в Пиеве ди Санто Стефано (Италия), която ще се проведе в средата на месец септември 2022 г.