Икономика

Средната работна заплата у нас е нараснала до 1525 лв.

През второто тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна работна заплата нараства с 4.3% спрямо първото тримесечие на 2021 г. и достига 1 525 лева. Това сочат данните на Националния статистически институт.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 30.5%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 22.8%, и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 9.5%. Намаление на заплатите с 1.3% е регистрирано в икономическа дейност „Операции с недвижими имоти“.

През второто тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата нараства с 14.1% спрямо второто тримесечие на 2020 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 44.7%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 31.1%, и „Култура, спорт и развлечения“ – с 25.2%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2021 г. са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 3 709 лева; „Финансови и застрахователни дейности“ – 2 368 лева; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 2 233 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 936 лева; „Други дейности“ – 996 лева; „Селско, горско и рибно стопанство“ – 1 077 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2021 г. в обществения сектор нараства с 19.5%, а в частния – с 12.3%.