Образование

Спортно училище „Георги Живков“ е сред победителите в медийния конкурс КЛАС

Спортно училище „Георги Живков“ е сред победителите в медийния конкурс КЛАС „Критични: Любознателни: Активни: Смели“. Ученическият екип с ръководител Надежда Грудева е отличен за текстови репортаж – интервю с един от „златните“ футболисти на „Етър“ Бончо Генчев. Наградата за тях е участие в медиен обучителен лагер, който ще се проведе през пролетта на 2022 година. Медийният конкурс се провежда по европейски проект, който се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 186 866 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основната цел на проекта е насърчаването на медийната грамотност и гражданското образование сред учениците 7 – 12 клас.