Спорт

Спортен клуб „Ивайло – 93” с одобрен проект по програма „Децата и спорта”

Великотърновският клуб по лека атлетика „Ивайло – 93” е единствения в областта, който получава финансирате от Министерството на младежта и спорта по програмата „Децата и спорта”.

Министър Красен Кралев одобри 34 проекта на спортни клубове, кандидатствали за изпълнение на Програмата и определи средства в размер на 150 000 лева за финансирането им. Великотърновският лекоатлетически клуб ще получи финансова помощ от 2 900 лв.
През 2018 г. Програмата ще се реализира в 16 населени места в цялата страна и ще предостави възможност на над 5 000 деца да се включат в 59 спортни прояви по 22 вида спорт.
Целта на Програмата е подобряване на условията и осигуряване на възможност за участие на деца в организирани спортни прояви, с оглед подобряване физическата им дееспособност, спортно-технически умения и създаване на мотивация за спортно развитие. Предоставя се възможност за изява на децата и постигане на лични спортни резултати чрез участие в спортни прояви.