Община

Спешни мерки за спасяването на културен паметник одобриха общински съветници

Съветниците в комисията по Общинска собственост одобриха единодушно предложение, внесено от кмета Даниел Панов. То касае опазването на културен паметник на ул. „Гурко“ № 17  – общинска собственост, като предвижда имотът да бъде отдаден под наем за срок от 5 години, с цел ремонт и съхранение на старинната къща. Става дума за някогашната галерия “Иван Христов”, дарена на Велико Търново след смъртта на художника в края на 80–те. г. “Това е един имот, който на мен лично ми е голяма болка”, коментира Маринела Джартова – началник отдел “Управление на собствеността”. Тя определи състоянието на сградата като плачевно и припомни, че преди няколко години, за да бъдат запазени от влага, бяха изнесени 30-те дарени на града платна на пейзажиста, които се намираха на съхранение там.

“Последната воля на Христов бе имотът да остане галерия, за съжаление, към момента физическото състояние на сградата не позволява това”, уточни Джартова. В момента галерията е заключена, а най-големият проблем е силен теч от съседен имот, който руши общинската собственост. “Години наред се опитваме да издирим собственика на тази къща, там са много наследници, които са разпилени не само в България, но и по целия свят и това е наистина много трудно. Сега опитваме да намерим наемател на този имот, като изрично предназначението е картинна галерия и ателиета за творческа дейност, няма да го отдаваме за нищо друго”, обясни Джартова. Тя допълни още, че ако бъде намерен наемател, той трябва да ремонтира галерията, за да я ползва, като е възможно поне част от реновирането да е за сметка на наема.

Съветниците единодушно одобриха предложението, касаещо културния паметник. Двуетажната постройка е с обща квадратура 172  кв.м.  В случай че общинските съветници подкрепят предложението на предстоящата сесия в края на месеца, ще бъде проведен публичен търг с явно наддаване, при начална тръжна месечна цена от 530 лв.