Здравеопазване

Специалисти от РЗИ от цялата страна се обучаваха във Велико Търново за здравословното хранене

Специалисти от 28-те Регионални здравни инспекции в страната се събраха във Велико Търново на национална информационна среща за повишаване капацитета в областта на здравословното хранене и физическата активност.
Обучението се проведе от 9 до 11 октомври в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г. На срещата присъстваха представители на Министерство на здравеопазването и Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА).

Експерти на НЦОЗА презентираха успешни практики, политики и стратегии за здравословно хранене и повишаване на физическата активност в ЕС и в България. Те представиха научна информация относно нездравословното хранене и ниската физическа активност, като основни фактори на риска и превенция на затлъстяването.

Проведоха се и интерактивни обучения с решаване на казуси за изграждане на опит и умения на специалистите от РЗИ. Експертите от НЦОЗА представиха дейността за успешна превенция на хроничните незаразни болести с методични указания за физическа активност. Представени бяха и добри практики при реализирането на дейности по Програмата на регионално ниво в практическите подходи за анализ и оценка на храненето в организирани детски колективи.