Култура Образование

Специалисти от осем държави се събират във ВТУ на конференция, посветена на фолклора и образованието

Международна научна конференция на тема „Фолклор и образование – актуално състояние и перспективи” ще се проведе във ВТУ „Св. Кирил и Методий” от 12 до 14 октомври. Организатори са Педагогическият факултет към университета и катедра „Музика”. Тридневният форум е първият по рода си в България, а участие в него ще вземат утвърдени учени от страната, както и от Централна и Източна Европа. Конференцията започва утре (12 октомври) от 10:00ч. в зала „Европа“ на ВТУ.

Уникалното на научния форум е, че специалисти от различни направления ще обсъждат общия обект на изследването – фолклора. Докладите си ще изнесат педагози, филолози, музиканти, хореографи, художници и фолклористи от България, Полша, Литва, Латвия, Украйна, Молдова, Русия и Азербайджан.

„Целта е, изучавайки народното ни богатство, да намерим начини, по които да го предадем на децата ни”, подчерта д-р Славка Марчевска от катедра „Музика” към Педагогическия факултет на ВТУ и допълни, че някога тази култура се е предавала в семейна среда. Днес обаче, децата от тригодишни са почти целодневно във възпитателните и образователни институции и връзката е прекъсната. Затова единствената възможност е да се потърсят начини за въвеждането на качествено обучение по фолклор в детската градина и в училище – нещо, което не е поставено за цел в образователната система, а въпросът е многократно повдиган и дискутиран. В обществото е назрял интересът към фолклора – пример за това са многобройните събори и фестивали, но в областта на образованието почти нищо не е направено по отношение на изучаването му.

„Добрата подготовка на деца, които изпълняват фолклорни песни по различни събори и фестивали, се дължи на извънкласна дейност. В училищата обаче не се обръща достатъчно внимание на фолклора, а много от началните учители дори не могат да пеят.”, каза гл. ас. д-р Ана Борисова, която вече почти десет години преподава народно пеене в университета и в различни детски вокални школи. „Обучението в училище по народно пеене е меко казано наполовина обучение, защото децата изучават български народни песни с различна постановка, без вокално-технически и орнаментални прийоми, характерни за българската песен, и на осъвременен език, а не на типичния за всеки регион от страната диалект. Това е големият проблем.”, обясни гл. ас. д-р Ана Борисова.

„Това, което в момента се прави в обучението по музика в училищата прилича малко на това да учим децата си да говорят български език с английски или френски акцент”, допълни д-р Марчевска.

По време на конференцията ще се проведе и кръгла маса с участието на общественици. В рамките на тридневния научен форум доклади ще изнесат учени и специалисти от Института за изследване на изкуствата към БАН, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Югозападен университет „Неофит Рилски”, Варненския свободен университет, Нов български университет, от Национално музикално училище „Любомир Пипков” – София, както и преподаватели по народни инструменти и народно пеене, които работят в центрове за работа с деца. Има и участник от Варна, който в момента работи в САЩ и ще се включи в конференцията онлайн. Всички доклади от първата по рода си конференция ще бъдат събрани в специален сборник, а изданието ще бъде качено и в електронен вариант на сайта на университета.

 

Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on RedditBuffer this pageEmail this to someone