Здравеопазване

Социалното министерство пренасочи 60 млн. лв. за наемане на още медици

Пренасочени са 60 млн. лв. от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в подкрепа на медицинския и немедицинския персонал, който е на първа линия в борбата с COVID-19. Това обяви Министерството на труда и социалната политика.

Очакванията са да бъдат обхванати около 14 000 медицински и немедицински служители, които ще получат допълнителни 1000 лв. върху заплатите си още от  март. Със средствата ще може да се наеме и допълнителен медицински и немедицински персонал, който да посрещне предизвикателствата в борбата с коронавируса.

Планирано е и закупуване на лични и колективни предпазни средства, необходими за превенция от заразяване с COVID-19.

През седмицата Министерството на регионалното развитие и благоустройството обяви, че ще пренасочи 40.4 млн. лв. чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. към Министерството на здравеопазването за осигуряване на най-необходимото медицинско оборудване и консумативи за борба с COVID-19 в страната.

Припомняме, че Европейската комисия одобри използването на средства по различни европейски целеви програми за борба с коронавируса.