Конфликти Социални дейности

Социалните работници предприемат национална стачка за достойно заплащане

Над 2500 работници и служители от Агенция за социално подпомагане готвят стачка. На 12.12.2023 г. /вторник/ от 10 ч. до 11 ч. ще бъде проведена едночасова предупредителна стачка в структурите на Агенция за социално подпомагане /АСП/. Дирекциите „Социално подпомагане“ от цялата страна ще се включат активно в стачните действия.

Исканията на работещите са:

30% увеличение на разходите за заплати с приемането на бюджета за следващата година;

Осигуряване на средства за защита и корекция на зрението на работниците и служителите на АСП;

Актуализация размера на средствата за представително работно облекло;

Промяна на Класификатора на длъжностите в администрацията, съдържаща преобразуване на правоотношенията на социалния работник от трудови в служебни и минимално изискване за образователна степен при назначаване – бакалавър.

По изчисления на Синдикат на административните служители „Подкрепа“ е необходимо да бъдат осигурени средства в размер на 39,6 милиона лева и именно такъв ресурс социалните работници настояват да бъде осигурен в ЗДБРБ за 2024-та. Не по-малко важно е след осигуряването на необходимите средства, те да се разходват за нарастване на основната заплата на всички служители на АСП по съгласуван с и одобрен от синдикалните организации механизъм.

Агенцията за социално подпомагане е институцията, която е натоварена с нелеката задача да се грижи за най-уязвимите групи от нашето общество, а работещите в агенцията са не само утвърдени професионалисти, но и хора с големи сърца. В АСП работят над 4600 души. Те ще отстояват исканията си до край и в случай, че не бъдат чути, ще преустановят работа и ще обявят безсрочни стачни действия, се казва в съобщението.