Социални дейности

Социалната пенсия за старост се увеличава от 1 юли

Социалната пенсия за старост ще се увеличи от 1 юли. Това предвижда приетото от правителството Постановление за определяне на размера на този вид пенсия. Преди промените размерът на социалните пенсии възлизаше на 125,58 лв. От 1 юли става 132,74 лв с ръст от 5,7%. Право на социална пенсия имат лица, навършили 70 години, които нямат 15 осурителен стаж за придобиване на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Другото условие е  годишният доход на член от семейството към датата на навършване на възрастта да е по-малък от сбора на гарантирания минимален доход, установен за страната през последните 12 месеца. Гарантираният минимален доход запази  размера си от 2018-та и възлиза на 75 лв на месец или 780 лв на член на домакинството годишно.

 Постановлението бе прието по-рано тази седмица. Процентът на увеличение на социалните пенсии се равнява на този, с който ще се повишат пенсиите за трудова дейност. Актуализацията на всички трудови пенсии, отпуснати до края на миналата година също започва от 1 юли.

Промяната, въведена с Постановлението, ще доведе и до ръст на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност.  По закон техният размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия.
Ще се повишат и размерите на нормативно установените добавки към пенсиите – за чужда помощ и за ветерани от войните.
По данни на НСИ увеличението ще повиши пенсиите на 136 500 души.