Поминък

Сложна година и липса на работна ръка отчитат от земеделския бранш

Трудна бе годината за земеделските производители, сложна. „Природата показа, че не всичко може да се прогнозира. 2018 г. започна нормално, после последва период на засушаване. Дъждовен период започна след това. Пролетниците неравномерно израснаха, есенниците не получиха достатъчно влага. Въпреки че бе сложна годината, към момента нещата са нормални”, заяви по време на семинар в Арбанаси  Венцислав Върбанов, председател на Асоциацията на земеделските производители в България.

Цената на пшеницата се покачи. Сериозно падна цената на слънчогледа, ниска е и на царевицата, но при нея добивите са добри, поясни още той.

Проблем за сектора от години е липсата на работна ръка, както в земеделието, така и в животновъдството.

„Определено България има нужда от внос на работна ръка. Трябва да се облекчат условията за привличане на работна ръка от страни, които са близки по манталитет с нашия, каквито са Молдова, Украйна, Македония и др. За съжаление в тази посока много се говори, но почти нищо не се прави“, поясни Върбанов.

Според него, няма проблем в последните години с изплащането на субсидиите, но тези, които ги получават от ЕС на декар, не стигат дори да си платят рентата стопаните за ползваните земеделски земи.

По повод трансформацията, по желание на Брюксел, понятието „активен“ да стане „истински“ фермер, Върбанов коментира, че активният фермер в България е истинският фермер.

„Активният фермер у нас е този, който се занимава с фермерство и над 50% от приходите му са от това занимание. Така че, нашите фермери са истински фермери. В Брюксел, в следващия програмен период много се акцентира върху това, да се опрости цялата система, но поне към момента не води до опростяване, а до усложняване. А могат да се създадат правила, които да са лесни и за фермера, и за администрацията”, заключи председателят на АЗПБ.

Той бе в Арбанаси по повод семинар на тема: „Подпомагане на агросектора и развитието на селските райони чрез Общата селскостопанска политика на ЕС през 2019 г.”

Семинарът бе насочен към фермери от всички браншове на сектора, преработватели и производители на храни, предприемачи в селските райони, работещи в сферата на образованието и учащи, представители на неправителствени организации. Той се организира по проект на АЗПБ „CAP – Hot Spot“, изпълняван с финансовата подкрепа на Главна дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ към Европейската Комисия. Проектът има за цел да повиши информираността на широката общественост за ролята и приоритетите на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС.

Кремена Крумова – Попова