Община

След 2 години търсене на решение – асфалтираха най-компрометираната улица в Дебелец

Най-компрометираната отсечка от улица „Александър Стамболийски“ в Дебелец вече е асфалтирана.

След почти двегодишно търсене на решение за запълване на множеството дупки – над 30 на брой, вследствие отработени аварии на водопроводната мрежа, днес те са запълнени.

„Изказвам личната си благодарност към поетия за това ангажимент още с встъпването си в длъжност на инж. Илиян Илиев, управител на ВиК „Йовковци“. Благодаря и на Община Велико Търново за проявеното разбиране и съдействие за осъществяване на цялостното асфалтиране на засегнатия участък на улица „Ал. Стамболийски“, подкрепяйки предвидения от кметство Дебелец капиталов разход. Благодаря за разбирането и съдействието и на фирмата – изпълнител.“ – каза кметицата на градчето Снежана Първанова.