Денят

След изборите ЦИК ще проверява дали сме гласували в нарушение на изборните правила

След изборите утре ЦИК ще проверява дали сме гласували в нарушение на изборните правила, каквото е изискваването на Изборния кодекс. До 6 октомври Районните избирателни комисии и ЦИК ще предоставят на ГД ГРАО избирателните списъци, в които се отбелязват гласувалите с техните лични данни и подпис.

Ще установява дали вот са дали хора без избирателни права като ненавършили 18 години, поставени под запрещение, починали до началото на изборния ден, хора без българско гражданство, както и дали има такива гласували повече от веднъж.

В решението на ЦИК за проверката е записано, че тези хора, които са заети с провеждането на вота като членовете на секционните комисии, охраната на съответната секция или техниците за машините могат да гласуват в същата секция. Те ще бъдат вписани в допълнителната страница на списъка и след като предоставят декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.