Денят Конфликти

Ситуационен център предоставя безплатен типов договор за настаняване на хора, прогонени от войната в Украйна, в български домове

Ситуационен Център „Отворени Врати“, с помощта на Адвокатско дружество Стоянчева и Димитров (sdlaw.bg) и БулАдвайс ООД (Buladvice.com) подготви типов договор, който да урежда отношенията при ползване на недвижими имоти, предоставени от български граждани на прогонени от войната в Украйна хора. Целта на договора е да бъдат избегнати конфликтни ситуации, които биха могли да възникнат и за каквито вече има сигнали.

За съжаление, практиката показва, че въпреки добрите намерения, много често очакванията на собствениците и на хората, настанени от тях в жилищата, се разминават и това води до напрежение в отношенията. Именно с цел избягване на потенциални конфликти, в типовия договор, който подготви „Отворени врати“, както във всяко стандартно споразумение за наемане на помещения, ясно са разписани правата и задълженията на всяка страна. Сред тях са: размер на наем или липса на такъв, срок за ползване на помещението, заплащане на комунални сметки, задължения към етажната собственост, поддръжка на жилището и покриване на евентуални щети.

Всеки български гражданин, който би желал да предостави свой недвижим имот на хора, бягащи от войната в Украйна, би могъл да получи типовия договор напълно безплатно. Той може да бъде изтеглен от Facebook страницата на Ситуационен Център „Отворени Врати“: https://www.facebook.com/SituationalCenterOpenDoors

 

Мисията на Центъра е изграждане на системи и подходи, които да намаляват последствията от предстоящата хуманитарна катастрофа в Европа, следствие на войната в Украйна. Целта им е да изработят цялостен подход за подкрепа на бягащите, за да могат те максимално бързо да се интегрират в България и да живеят самостоятелно.

Центърът развива паралелно 15 различни проекта, обхващащи целия спектър на нуждите на хората.