Община

Система аудио гид и модул за онлайн магазин ще създаде „Царевград Търнов” през 2018 г.

Система аудио гид и модул за онлайн магазин за продажба на билети са част от целите, които си поставя ръководството на общинското дружество „Царевград Търнов” за 2018 г. Управителят му Борислав Йорданов е амбициран да проведе редовни срещи с местния бизнес и хотелиерите за съвместно сътрудничество и оптимално развитие на туризма в глрада. Ще се промотира усилено и фуникулара на хълма Трапезица, който посреща гости от 2016 г. Поради голямото търсене, филмът „Велико Търново в сърцето на историята” ще бъде преведен на китайски език.

Общинската фирма работи с над 50 туроператорски фирми, като една от най-успешните програми, които предлага, е „На гости н Арбанашка къща”. Планира се аудио – визуалният спектакъл „Звук и светлина” тази година да достигне 200 излъчвания. С оглед на големия брой румънски и руски посетители в града и региона, се предвижда добавянето на версии на руски и румънски език на спектакъла към сега съществуващите български и английски.

1 041 000 лв. са приходите от продажби на „Царевград Търнов” за 2017 г. На същите показатели залага ръководството и през настоящата година.

В дружеството целогодишно работят 24 души, като в активния сезон се наемат между 8 и 12 аниматори студенти от ВТУ.