Социални дейности

Семинар за доброволци организира фондация „Дякония и мисия“

Двудневен семинар организира фондация „Дякония и мисия“ за желаещи да се включат в дейностите й с възрастни и хора с умствена изостаналост като доброволци. Обучението ще се проведе на 27 и 28 октомври в Православния център „Проф. Тотю Коев“ във Велико Търново. По време на теоретичния модул, участниците в семинара ще бъдат запознати с дейността на фондацията, спецификата на доброволческата работа, начина на представяне на беседи, посветени на Православната вяра.

Втората част на семинара ще даде възможност на доброволците да посетят и да се запознаят на място с потребителите на дома за стари хора „Венета Ботева“ във Велико Търново и Комплекса за социални услуги за лица с умствена изостаналост в Дебелец. В безплатното обучение могат да се включат студентите от бакалавърските и магистърските програми по теология и църковни изкуства, докторантите в Православния богословски факултет, завършили негови специалности и хора, готови да дарят от своето време в служение на ближния. Желателно е доброволците да са от близките населени места и Велико Търново, тъй като дейността на „Дякония и мисия“ е регионална.