Здравеопазване

Семинари, тренинги и профилактични прегледи – в кампанията за борба с туберкулозата

Разнообразни инициативи включва кампанията за борба с туберкулозата в област Велико Търново, която се провежда от 19 март до 19 април, сподели д-р Евгения Недева – директор на Регионалната здравна инспекция. Информационни миникампании ще се проведат в Бяла черква и в Петко Каравелово. Обучителен семинар на тема „Актуални аспекти на превенцията на туберкулозата в ранна детска възраст” ще бъде организиран на 29 март от 14 часа в РЗИ за директорите на детски ясли и медицинските специалисти от детските градини в областта. Медиатори и модератори от център „Амалипе” ще бъдат обучавани по проблемите на ранната диагностика на заболяването на 17 април. Здравно-образователни срещи с подрастващи, родители и персонал ще се проведат в детски и учебни заведения в региона.

Част от профилактиката на туберкулозата ще са и проверките са изпълнение на дейностите по имунизацията с БЦЖ ваксината в родилните отделения, информира още д-р Недева.