Образование

Семестриални такси от 330 до 475 лева в Центъра за квалификация при ВТУ

Семестриални такси от 330 до 475 лева за обучение в Центъра за квалификация утвърди Академичният съвет на Великотърновския университет. В задочната форма студентите от специалностите Консултативна психология и Психологическо консултиране в детско-юношеска възраст ще заплащат по 450 лева. Подготовката за ресурсен учител и Придобиване на учителска правоспособност струва 430 лева, Педагогическа психология – 420 лева, а Здравен мениджмънт – 350 лева на семестър. В дистанционната форма на обучение най-висока – 475 лева, е таксата за  Учителска правоспособност. Следват Организационна психология – 465 лева, Бизнес информационни технологии и Информационен мениджмънт – 375 лева, Управление на образованието и Семейно консултиране – по 365 лева. Обучението по Международен туризъм, Арттерапия и трудотерапия и Психология е по 355 лева, по Библиотекознание и библиография – 330 лева. Срокът на обучение във всички специалности е два семестъра. Центърът организира краткосрочен курс от 60 учебни часа по Комплексно компютърно обучение на цена 120 лева.  изпита за компютърни знания и умения е 50 лева. Таксите важат за новоприетите специализанти. Срокът за кандидатстване в задочно обучение е до 20 октомври, а в дистанционната форма до 31 октомври за учебната 2017/18 година.

Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on RedditBuffer this pageEmail this to someone