Образование

Седмица, посветена на Холокост, се проведе в търновската Гимназията по туризъм

В продължение на една седмица в Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ във Велико Търново се проведоха дейности, посветени на 10 март – Ден на Холокоста и пострадалите от престъпления срещу човечеството“.  На среща с проф. Милко Палангурски, преподавател във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“,  учениците се запознаха с различни аспекти на проблема за спасяването на българските евреи. Бяха дискутирани въпросите за Втората световна война и спорните моменти около съдбата на евреите в Македония и Беломорска Тракия.

Бинарен урок на тема „Евреите – традиция и култура” се проведе на 9 март. Учениците от специалностите „Кетъриг” и „Организация на туризма и свободното време” разказаха за произхода на евреите, създаването на държавата им, политиката в България във времето на Холокоста и изключителната заслуга на българския народ  за спасяване на своите сънародници от еврейски произход. Клуб  „Млад изследовател на кулинарни традиции и обичаи““, под ръководството на г-жа Б. Михайлова запозна съучениците си с особеностите на еврейската кухня. Приготвените от тях ястия бяха дегустирани от присъстващите.

На 10 март се осъществи пътуващ урок: „Видях и научих – религии и храмове”. Ученици от гимназията посетиха град Русе, където бяха разгледани различни духовни храмове – синагогата, джамията „Саид паша”, арменската апостолическа православна църква „Сурп Аствадзадзин” (Света Богородица). „Различията ни сближават“ – това беше основното мото на пътуващия урок., който заедно с останалите мероприятия е част от проект „Да научим и да не забравяме (Седмица посветена на Холокост и толерантността)“, по който ПГТ „Д-р В. Берон“ работи. Реализирането на проекта е под ръководството на учителите по история  Б. Стефанова и М. Маринова.