Образование

Седем свободни места за учители и две за непедагогически персонал обяви РУО

Само седем свободни места за педагози обяви Регионалното управление на образованието за учебната 2020/21 година. ОУ „Бачо Киро“ във Велико Търново има две работни позиции за учител в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап I – IV клас. Подобно място, но в прогимназиален етап V – VII клас заявява и ОУ „Иван Вазов“ в Горна Оряховица. ПМГ „Васил Друмев“ търси учител по немски език, ЧПГ „Аркус“ учител по математика и информатика, а горнооряховското СУ „Георги Измирлиев“ – учител по математика и по технологии и предприемачество. Професионалната гимназия по аграрни технологии в Павликени набира кандидати за длъжността заместник-директор по учебната дейност.

Непедагогическите места са за шофьор на училищен автобус в СУ „Св. Климент Охридски“ в село Камен и за хигиенист в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в града на железничарите.