Социални дейности

Сдружение ЗОВ организира летен отдих за деца в неравностойно положение

11 летни лагери в планината и на морето, двудневни и еднодневни екскурзии организира и подкрепи Сдружение ЗОВ България през юли и август за 87 деца без родители, младежи и хора с увреждания от 8 резидентни услуги (7 във Велико Търново и 1 в Горна Оряховица). След 4-месечна социална изолация заради COVID -19 за децата и хората с увреждания е от изключително важно значение да имат преживявания и да придобият социален опит по време на ваканционни летувания и екскурзии. Всички събития бяха организирани и проведени при спазване на противоепидемичните мерки и беше осигурена безопасност за децата и хората с увреждания.