Денят Любопитно

Световният ден на идеята за побратимяване е днес

Организациите на скаутите по света отбелязват на 22 февруари Денят на идеята за побратимяване. Датата е избрана, защото на този ден през 1857 г. в западен Лондон, Англия е роден Робърт Стивънсън Смит Бейдън-Пауел, основателят на скаутството по света. През лятото на 1907 г. Бейдън-Пауел прави първия скаутски лагер , който се счита за началото на скаутското движение.

Побратимяването означава взаимна подкрепа – подадена приятелска ръка, когато единият от партньорите има най-голяма нужда от помощ. Основните ценности, залегнали в идеята за побратимяване са приятелството, сътрудничеството и взаимното опознаване на народите. Побратимяването е гъвкав и удобен инструмент за създаване на сътрудничество между малки и големи градове, между села и общини. Когато гражданите от различни местни общности по света се побратимяват, те получават възможност да споделят проблеми, да обменят идеи и да разберат различните гледни точки по въпроси от общ интерес.