Конфликти

Самоводчани отново скочиха срещу новите опити на фирма, да изгради кариера за добив на варовици в селото

Ново инвестиционно намерения е подала до РИОСВ – Велико Търново фирмата, която иска да разкрие кариера за добив на варовици във великотърновското село Самоводене. То е от 23 ноември т.г. От Граждански инициативен комитет „Не на кариери край Самоводене” веднага излязоха със становище относно казуса, по който дори преди месеци затвориха главния път в знак на протест срещу желанието на инвеститора.

„Поредният опит на “Стромат08“ ЕООД  да предизвика ново разглеждане в РИОСВ В. Търново на намерението им за разкриване кариера за добив на варовици, на разстояние 1 390 м от западните регулационни граници на с. Самоводене, на 618 м от извора на река Раковец и на 168 м от водоснабдяващ селото извор “Шипката“(GPS показания),  в границите на защитена зона “Търновски височини“ от НАТУРА 2000, е опит напълно лишен от законни основания. Цялата процедурна хронология на въпросното инвестиционно намерение, изначално датиращо от 2009 -2011 г. с извършването на формални геоложки проучвания (един плитък сондаж и втори неуспешен), в местността “Въртопа“  край с. Самоводене (преименувана самоволно от “Стромат08“ ЕООД в “Пчелата“), е поредица от груби нарушения на Административно-процесуалния кодекс. Тези нарушения са проследени, описани и предоставени на вниманието както на нарушителите, в лицето на отговорните институции, така и на омбудсмана, който от своя страна документирано потвърди незаконосъобразните действия на страните в случая. Част от тези нарушения бяха потвърдени и от Административен съд Търговище“, посочват от Граждански инициативен комитет „Не на кариери край Самоводене”.

Членовете на организацията смятат, че допустимостта на намерението на фирмата за разкриване на кариера са напълно лишени от връзка с обективните реалности в района и местността избрана за минна дейност. Освен недопустима близост до селищата Самоводене и Беляковец, река Раковец, водоисточници, местообитания, обработваеми земи, археологически обект и туристически маршрути и зона, разкриването на кариера би унищожило безвъзвратно  ландшафта около река Раковец, който е географска забележителност и карстов район.

„Жителите на селищата Самоводене и Беляковец са категорично против намерението на “Стромат08“ да разруши и унищожи околната им среда със своя проект за кариера. Няма и не може да има никаква промяна в становището на Комитет за гражданска инициатива “Не на кариери край Самоводене“ по отношение въпросното намерение на “Стромат08“, тъй като това становище законно отразява позицията на жителите на Самоводене. Своеобразен местен референдум събра над 1600 подписи от жителите на Самоводене в рамките на ЗАКОН ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ  против намерението на “Стромат08“ ЕООД. Настойчивите дългогодишни опити от страна на “Стромат08“ ЕООД за разкриване на поредна кариера край Самоводене и Беляковец, освен че са незаконосъобразни, са и нагъл опит да се унищожи околната среда на двете селища. Тези опити нанасят нематериални щети на жителите на тези селища, изражението на които има здравен и правен характер“, посочват в своето становище, изпратено до МОСВ,  РИОСВ – Велико Търново, Обудсмана на Р България и медии от Инициативния комитет. И допълват,  че кариера няма да бъде допусната, а за незаконосъобразните действия на участниците в безкрайната „административна процедура“ по инвестиционното предложение на фирмата, ще бъде потърсена отговорност.