Политика

Връщането на сънародниците ни в чужбина у нас е част от решението на демографската криза

Засилва се партньорството на страната ни с Европейския орган по труда, с който Главна инспекция прави съвместни проверки, когато на място в чужда държава  трябва да се установи дали има практика на нарушаване на правата на български работници. Политиката ни е да се насърчи и връщането на българи в страната, коментира във Велико Търново министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова. Тя подчерта, че това е свързано и с демографската политика на правителството. Освен повишаване на раждаемостта, е необходимо и връщането на сънародниците ни от чужбина, за да може да се балансира демографския срив. От значение е намаляването на смъртността, за което особено значение има качествената здравна грижа от ранна възраст.

„В момента текат синхронно няколко процеса. Работим по подобряване на административния ред, по който чуждестранните граждани могат да упражняват труд у нас, като гарантираме и защитата им. Наред със синята карта и дигитализацията на този процес, текат промени в структурата на Външно министерство, така че още от посолствата на България в чужбина ние да имаме една бърза писта, така да се каже, когато хората имат интерес. В подкрепа на този процес до края на годината ще бъдат реализирани няколко много мащабни форума в чужбина както за българи, така и за западноевропейци. Тяхната цел е да се покаже пътят обратно за първите и да се заинтригуват за трудовия пазар у нас вторите“, сподели министър Шалапатова. Тя допълни, че до няколко седмици се очаква кандидатурата на България към Европейската комисия за техническа помощ за демографската политика. Ако този проект успее, ще получим най-съвременната европейска експертиза в тази политика и на цели региони в страната ще се пилотира комплексно решение – заетост, достъп до качествена грижа за деца, здравеопазване.