Интервю Култура

Арх. Ивелин Ненов: В основата на концепцията на проекта „Творчески пространства“ са автентичните художествени взаимодействия

Проектът „Творчески пространства“ бе открит  в Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ във Велико Търново на 2 декември 2022 г. и ще остане на вниманието на жители и гости на старата столица до 20 декември. В него се включват студенти  и предподаватели  от Великотърновски университет “ Св.Св. Кирил и Методий“, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Университет по архитектура, строителство и геодезия -гр. София и сдружение в обществена полза „СТАРИ СТОЛИЦИ“.

Автор на концепцията  за „творчески пространства“  е арх. Ивелин Ненов, който е и председател на сдружение в обществена полза “ СТАРИ СТОЛИЦИ“. Ето какво сподели той  в интервю за Общинско радио Велико Търново:

– „Творчески пространства“ в Изложбени зали „Рафаел Михайлов“  не звучи като изненада. Какво прави този проект различен?

– Стремежът на човека да създава  е дижеща сила на обществото от древни времена. Проектът се развива като приложение на експериментална научна „Методика за популяризиране на културното наследство с художествени взаимодействия и образователни въздействия“. Работя по тази идея повече от пет години. Това е преди всичко научен проект , като една от основните цели е организиране на „творчески пространства” като „интегрирана симбиотична среда на образователни въздействия чрез художествени взаимодействия с използване на информационни и комуникационни технологии”.   Изложбта, която представяме представлява форма на практическа реализация на методиката.

  – Звучи сложно. Как привлякохте посетители?

   – Така е, научните изследвания рядко привличат масов интерес. Разчитаме много на младите творци. Тяхната всеотдайна работа формира творческата среда на проекта. Процесът на създаване привлича всеки човек. Вярата в съзиданието е най-силна при младите. Надяваме се тази вяра да спечели посетителите.

  – Разкажете за работата на участниците, арх Ненов.

– В основата на концепцията за „творчески пространства” са „автентичните художествени взаимодействия”.  Отдавна творците мечтаят и търсят форми на контакт с посетителя. Студенти и преподаватели бяха провокирани от теми, свързани с взаимодействие с изложбени пространства на открито и закрито. Една от целите на проекта е среда, проектирана да създава условия за показване и съхранение на художествени творби, да създава възможност за образователни въздействия. Изследванията сочат, че художествените взаимодействия са най-добрия начин за достигане до широката публика на идеи и даже научни постижения. На тази база най-голямото предизвикателство е превръщането на всяко обществено пространство в когнитивна среда.

За целите на този проект предоставихме информация за наши авторски проекти за популяризиране на обекти на културното наследство като „Храм на Кибела” гр.Балчик, „Велянова къща“ гр.Банско,„Антична и средновековна крепост Хоталич”, гр.Севлиево, на студенти и преподаватели от творчески и технически специалности, за да създадем условия за  взаимодействия с различна среда.

Особено интересна интерпретация на стенописите на майстор Велян Огнев представят студентите от ВТУ, с участието като автор и ръководител на доц. д-р Марина Теофилова-преподавател във Факултета по изобразително изкуство на Великотърновски университет. В слоето слово на откриването тя представи емоционално работата на екипа от студенти: Антоанета Тонева, Даниела Николова и Мария Василева. Създаването на този проект в изложбеното пространство също е част от процеса и показва възможностите на проекта. Това беше естествен процес, без външна намеса. Автентичността на художественото въздействие се подчертава от интегрираната в проекта перформативна инсталация по хореография на авторите и танц на Йоанна Владкова.

В  контекста на експозиционното пространство на зала „скулптурна” на Изложбени зали „Рафаел Михайлов” гр.Велико Търново и на обекти на недвижимото културно наследство предмет на проекта се развиват етапите на работа и на студентите от Университет по архитектура, строителство и геодезия- гр. София . Съвместно със своите ръководители доц. д-р Камен Цветков и доц. д-р Данаил Недялков, те изследват изграждането и взаимодействието на 3Д пространствени форми във физическа и дигитална среда. Това създава интересна възможност за участниците в проекта за прилагане на нови творчески похвати. Специално внимание заслужава работата на бъдещите архитекти Георги Палазов и Рада Славова с вписването в обема на зала „скулптурна“ и на Ива Ненова  с композиция, представяща развитие на взаимодействието с пространството на залите.  Резултатите се демонстрират с информационни и комуникационни технологии във виртуалното пространство, както и с добавена реaлност в реална среда и се развиват като интерактивен проект с помощта на високите технологии прилагани в Русенски университет „Ангел Кънчев”. Тук бих искал да благодаря на  професор д-р Георги Христов от Русенския университет за високото ниво на техническа компетентност и търпение при работата по проекта. Сътрудничеството с неговия екип дава увереност за реално приложение на идеите на творческия проект.

 –  Какво ше видят посетителите на изложбата?

 –  Въпросът по-скоро е какво ще усетят!  Проектът създава условия  за творчески процес, но и провокира посетителя сам да открие процеса на създаване. В наши дни повечето хора ползват смартфон. Ще им трябват. Физическото присътвие на модели и творчески решения ще провокира посетителите, които не са изкушени от новите технологии да помолят за помощ. Тук бих искал да благодаря на Мила Милчева, Станимир Борисов и всички приятели от Изложбени зали „Рафаел Михайлов” за търпението и усилията, както и на Община Велико Търново за добрите условия, които създават за реализация на прооекта.

 – Предвиждате ли развитие на проекта?

 – Работата на участниците продължава. Планирани са  презентации на концепцията и работата на студентите пред образователни и културни институции, за което предстои да бъдат обявени бъдещи събития. Има сериозен интерес от преподаватели в средни училища и университети за съвместна работа, особено в контекста на творческия аспект на толкова популярните в последно време СТЕМ центрове.

Надяваме се новите идеи на проекта да намерят място в образователни и културни институции, както и като средство за взаимодействие на различни социални групи и общности чрез съзидание.

Искам да завърша с думите на проф.Димитров, зам ректор на ВТУ от откриването на изложбата: „Университетите трябва да работят заедно, а не да се конкурират” и това важи за всички институции.