Образование

„Русистиката в съвременния свят” откриха във ВТУ

XII Международен симпозиум „Русистиката в съвременния свят” откриха във ВТУ.

Слово поднесе доц. Димитър Димитров – ректор по международната дейност, който припомни, че традициите на русистиката в университета са от самото му основаване.

От името на академичната общност на филологическия факултет, гостите от близо и далече поздрави неговият декан проф. Ценка Иванова. Съветникът в Посолството на Руската федерация и представител на просветното министерство на Русия – Роберт Шестаков прочете приветствието на посланика Анатолий Макаров. Поздравителни адреси поднесоха още редица организации за двустранно сътрудничество, сред които МОН, Генералното консулство на Русия в Русе, Обществото на русистите, Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД, Фондация Славяни, Българска национална мрежа на преподавателите по руски език и култура.

Всички те подчертаха, че развитието на русистиката е значима стъпка в развитието на човечеството, като едно задружно общество. И че въпреки всички години на предизвикателства, промени и изпитания, катедра „Русистика” е издържала проверката на времето, като е доказала своята историческа необходимост.