Община Социални дейности

Румънски експерти посетиха социални центрове в община Велико Търново

В рамките на два дни представители на Генерална дирекция за социално подпомагане и закрила на детето в Област Телеорман, Румъния и Николай Цолов – председател на Свободен младежки център – Видин, гостуваха във Велико Търново. Те бяха посрещнати от директора на общинската дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ Росица Димитрова и заедно с управители на социални услуги за деца и младежи, функциониращи на територията на общината, проведоха работни срещи и посещения с цел обмяна на опит.

Основната тема на дискусиите бе „Какво се случва с пълнолетните младежи, които напускат социалната система“. Румънските експерти представиха добрите резултати от своя проект „Искаме да знаем как ще работим“, чиято целева група включва младежи над 18 години, които са напуснали или предстои да напуснат системата за закрила на детето в област Телеорман. Работещите в сферата на социалните услуги за деца и младежи в община Велико Търново споделиха от своя страна опита си при реализиране на различни дейности с младежите, които напускат социалната система и голяма част от тях успешно се реализират в живота.

По време на посещението румънските гости и Николай Цолов бяха на място в социални услуги във Велико Търново – в два от центровете за настаняване от семеен тип за деца без увреждания във Велико Търново, както и в Център за обществена подкрепа, Център за социална интеграция и рехабилитация за деца и младежи с увреждания и в Общностен център за деца и родители „Царевград“.

Изводът от работните срещи и дискусии бе, че двете страни има какво да заимстват една от друга, за да се подобри социалната система за децата и младежите в риск.