Община Социални дейности

Росица Димитрова е преизбрана в ръководството на Комисията по здравеопазване към НСОРБ

Директорът на дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в Община Велико Търново Росица Димитрова отново влезе в ръководството на ресорната здравна комисия към Националното сдружение на общините в Република България. Димитрова бе преизбрана за заместник-председател на комисията за мандат 2023-2027.

Обхватът на общинските ангажименти в сферата на здравеопазването не е широк, но изключително отговорен, подчерта при откриването изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева. Здравните кабинети в училищата, детските ясли, управлението на общинските лечебни заведения за болнична и доболнична помощ са част от областите на отговорност на общините в сектора. Подобряването на контрола и постигане на по-голяма ефективност в работата и управлението ще бъдат някои от проблемите, по които експертите в Комисията ще дебатират през този мандат.

Развитието на функциите на общините в областта на здравната превенция е сред темите, върху които също ще се акцентира. Пред общините остава сериозното предизвикателство да търсят начини за предоставяне на здравни услуги в малките и отдалечени населени места. В тази връзка е много ценен опитът и моделът на работа на Община Велико Търново, която през септември миналата година стартира специална здравна програма именно за превенция и първични медицински прегледи на жителите на малките населени места.

За председател на Постоянната комисия по здравеопазване на НСОРБ бе преизбран д-р Дарин Димитров – кмет на община Търговище.

Снимка: НСОРБ