Политика

Росен Иванов: Очаквам само положителни неща за България от приемането на еврото

„Смяната на лева с евро ще доведе само до положителни неща за България и за българската икономика. Всички приказки, че ще се случи  драстична обезценка на доходите на гражданите, че ще има  скок на цените, че фирми ще фалират – са спекулации, за да се хранят  страховете на хората или по друг начин казано за радикализиране на обществото”. Това заяви пред Общинското радио експертът по местни финанси и зам.-председател на Великотърновския общински съвет Росен Иванов. По негови думи приемането на единната европейска валута е по-скоро техническа промяна. „Нито гражданите, нито бизнесът ще усетят съществена разлика.  Доходите и цените няма да се променят пряко от промяната на валутата. Ще се промени тяхното изражение, но покупателната способност ще остане същата.  Ако сега вземате 500 евро под формата на заплата от 1000 лева и тогава ще вземате 500 евро, но в евро. Ако сега можете да си купите 1000 хляба по един лев и тогава ще може да си купите 1000 хляба, но на цена 99 евроцента”, каза Иванов. Според него влизането на България в еврозоната ще повиши доверието на инвеститорите и ще увеличи кредитния рейтинг на страната.

Росен Иванов коментира и проекто-бюджет 2020 на Община Велико Търново, който предстои да се гласува на 11 февруари. „Като цяло структурата на Бюджета не е променена. За  поредна девета година няма увеличение на ставките на  местните данъци и такси,  предвиждаме ръст на местните приходи за сметка на по-добра събираемост и увеличаване на данъчно-облагаемите обекти. За предходните 8 години ръстът на местните приходи е приблизително 5 млн. лева, без да има промяна на ставките на данъци и такси.  За тази година  заложеният ръст е около 500 хил. лева”, обясни зам.-председателят на Общинския съвет. Той подчерта, че проектът не е идеален. „Бюджетът не може да изпълни намеренията и желанията на всички. Затова ни трябва бюджет не от 96 милиона, а от 596 млн. лева, но е реален, основан е на здрав разум и перспективна визия и подпомага настоящото и бъдещото развитие на Общината”, отбеляза Росен Иванов. И съобщи, че в края на 2020 г. Бюджетът  предвижда рекордно нисък за последните 15 – 20 години размер на кредитните задължения на Общината. Дългът към банки ще бъде 1 450 000 лева, ще се запази тенденцията на добра финансова стабилност.

Иванов изтъкна още, че в следващия 7-годишен програмен период Велико Търново заедно с Русе и Варна ще бъдат общините двигател на растеж в Северна България. „Трябва да стимулираме условията за развитие на бизнеса, да направим по-добри условия за осъществяване на основната ни функция – туризма, да подпомогнем индустриите с висока принадена стойност, да сме в активен контакт със съседните и близките общини, за да направим съвместни проекти за индустриални зони”, посочи експертът. „Трябва  да материализираме факта, че Велико Търново е историческа  и духовна столица на България. Това може да ни позволи много добра капитализация на статута”, допълни Росен Иванов.