Образование

Родителски срещи в бар във Велико Търново отлагат първата употреба на алкохол

Национална програмата за ранна превенция на употребата на алкохол от непълнолетни „Родителски срещи: Малки разговори на големи теми“ ще гостува за първи път във Велико Търново, за да заговори с учители и психолози по актуалната тема. Откриващият семинар ще даде възможност на учителите в 4 клас да създадат нетрадиционна родителска среща и да обсъдят заедно с родителите отлагането на първата употреба нна алкохол от децата. Програмата се провежда за четвърта година от Асоциацията на производителите, вносителите и търговците на алкохол, съвместно с МОН, РУО, ДАЗД и Асоциация „Родители“. До момента инициативата е провела редица родителски срещи на територията на София, Пловдив, Враца, Варна и Бургас.

„Именно в 10-11-годишна възраст трябва да започне първият разговор с детето, да бъде информирано и да бъдат развенчавани различните митове за алкохола. Нетрадиционната среща позволява на специалисти, учители и родители да заговорят по различен начин за децата и общуването у дома и в училище“, коментира екипът на програмата.

По време на обучението, което ще се проведе от екперти в областта, сред които Яна Алексиева от Асоциация „Родители“, ще бъдат разисквани възможностите за нестандартна родителска среща и ключовите послания, които трябва да бъдат отправени към детето. Малко по-късно специалистите на програмата ще се завърнат в града за първите родителски срещи в бар във Велико Търново.

Повече за програмата можете да научите на официалния сайт  http://predi18.org/