Денят Здравеопазване

Родители се включиха в проекта „Библиотека на играчките”

Трима родители се включиха в проекта „Библиотека на играчките” в Дневния център и Дома за медико-социални грижи за деца в град Дебелец. Те проведоха терапевтична сесия с наследниците си, подпомагани от психолога Елица Иванова, съобразно правилата и възможностите на проекта. Общата им терапевтичната игрова дейност подпомага комуникативното и емоционалното развитие, като осигурява подкрепяща среда, и насърчава създаването на положителни взаимоотношения „родител – дете”. Това във всички случаи подобрява емоционалното състояние на детето, познавателното му развитие, активира вниманието му и не на последно място – създава затрогващи спомени.
Включването на желаещите родители, като част от терапията при децата в „Библиотеката“ става по график – всеки първи и трети понеделник от месеца. Продължителността на терапевтичната сесия е средно 30 мин.
Играчките в случая са по-скоро „терапевтичен инструмент“ за въздействие върху децата. Съобразено възрастта и области в които трябва да се подпомогне развитието на всеки конкретен малчуган те провокират сетивата (орално, слухово, тактилно, визуално), подпомагат финната моторика, емоционалното развитие и общуване на децата със специални нужди.

5-годишната Емануела и майка й Вили също отделиха време за забавления и игри в „Библиотеката“, подпомагани от психолога на Дневния център към ДМСГД – Дебелец Елица Иванова.

Специалистите при Дневния център и Дома за медико-социални грижи за деца в град Дебелец работят с играчки за деца със специални потребности по проект „Библиотека на играчките” към Фондация за деца в риск по света от 2009 г. насам.

 

Снимка: Мирослав Чичиков