Образование Община

Родителите на 5 и 6-годишните деца да бъдат освободени от такса, предлагат от търновската администрация

Родителите на 5- и 6-годишните деца в задължителното предучилищно образование да бъдат освободени от такса. Това е записано в допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Велико Търново. Предложението е на администрацията и след обществено обсъждане ще бъде гласувано на предстоящата сесия на Великотърновския общински съвет. „Промяната идва след въвеждане на нов стандарт  от 174 лева за всяко дете и ще влезе в сила от 1 февруари“, поясни директорът на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ Пенка Игнатова. Досега  родителите са заплащали минимален размер на таксата от 25 лева, необходими за осигуряване на дейностите по храненето. „С подкрепата на държавата и с новия стандарт те ще бъдат изцяло освободени от такса“, каза Игнатова.

1202 са пет-  и шестгодишните деца в общината за учебната 2020/21 година. Най-много – 131, са в ДГ „Ален мак“, следват 125 в „Иванка Ботева“, 106 в „Първи юни“, 89 в „Евгения Кисимова“.

От присъствена такса се освобождават и родителите на деца на възраст от 2 до 4 години, които са включени в националния проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното и училищното образование.  Миналата година малчуганите са били 30 от 12 детски градини.