Денят

РИОСВ с най-много сигнали през август

РИОСВ-Велико Търново

 

22 сигнала са постъпили на „зеления телефон“ и на електронната поща на РИОСВ – Велико Търново през август. Броят им спрямо предходните месеци на годината е сравнително голям. Гражданите са сигнализирали за птици в безпомощно състояние (9), за умряла риба (5), за неприятни миризми от дейността на дружества (2) и от наторяване с птича тор (2). Единични са сигналите за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, нерегламентирано водовземане и намерени ранени костенурки. Инспекцията е предприела необходимите действия за установяване на фактическото състояние и отстраняване на несъответствията.

За осемте месеца на годината са подадени общо 93 сигнала, като 11 от тях са  препратени за решаване по компетентност на други институции. Наблюдава се периодичност при подаваните сигнали – през топлите месеци сигналите са за ранени животни и птици, замърсяване на водите и умряла риба, миризми. През студените месеци експертите проверяват сигнали за горене на отпадъци, прах, пушеци и замърсен въздух, замърсявания с отпадъци. В резултат на проверките по сигнали са издадени 12 предписания, съставени са 4 акта за установени нарушения с издадени наказателни постановления за 13 900 лв.

Информация за сигналите и предприетите действия от страна на РИОСВ се публикува ежемесечно на сайта на инспекцията.