Денят Образование

РИОСВ – Велико Търново отбелязва Световния ден на водата

РИОСВ – Велико Търново отбелязва Световния ден на водата – 22 март с ученици от Велико Търново, Горна Оряховица, Трявна. Дейностите се реализират в партньорство с Регионална лаборатория – Велико Търново към Изпълнителна агенция по околна среда.

Инспекцията покани учениците от двете области да се включат в инициатива за популяризиране на значението на водата с изработване на постер-послание “10 причини да опазвам водата”. В нея могат да вземат участие ученици на различна възраст, които да работят индивидуално или в екип. Постерът може да е изработен на хартиен носител или на компютър. Желателно е след изработването, учениците да представят постерите пред съучениците в клас и да организират изложба на видно място в училище. С част от постерите ще бъде организирана изложба за 22 март в сградата на РИОСВ.

На поканата за отбелязване на деня на водата се отзоваха учителите от СУ „Вичо Грънчаров“ и ОУ „Иван Вазов“ от Горна Оряховица, ОУ „Проф. Пенчо Н. Райков“, Трявна и от СУ „Ем. Станев“, ОУ „Бачо Киро“, Американски колеж Аркус и ОУ „П. Евтимий“ от Велико Търново.

Реализирането на дейностите вече започна с уроци за водата и изработване на плакати и постери. Предвидено е организиране на изложби в училищата и в РИОСВ. Експерти от Регионалната лаборатория ще извършат демонстрации за вземане и анализ на водни проби от река Янтра и на анализ на водни проби на специална апаратура в лабораторни условия. Експерти на РИОСВ ще участват в открити уроци в две училища, а инспекцията ще бъде домакин на ученическа изява на 24 март.

 

Световният ден на водата се отбелязва от 1993 г. ежегодно на 22 март под егидата на ООН и акцентира върху важността на достъпа до питейна вода. Поставя фокус върху предприемане на действия за справяне с водната криза в световен мащаб, като по този начин подпомага постигането на целите за устойчиво развитие на ООН и по-конкретно на Цел 6: чиста вода и санитарно-хигиенни условия за всички до 2030 г.

Темата на кампанията през 2022 г. e „Подземни води – да направим невидимото видимо”. Основното послание е да защитим подземните води от замърсяване и да ги използваме устойчиво, като балансираме между нуждите на хората и планетата. Жизненоважната роля на подземните води във водоснабдяването и канализационните системи, селското стопанство, промишлеността, екосистемите и адаптацията към изменението на климата трябва да бъде отразена в политиката за устойчиво развитие.