Денят

РИОСВ – Велико Търново кани общините да се включат с инициативи в Европейската седмица на мобилността

РИОСВ – Велико Търново уведоми общините за възможността да се включат с инициативи в Европейската седмица на мобилността в периода 16-22 септември. Кампанията насърчава местната власт да въвежда и подкрепя мерки за устойчив транспорт и приканва хората да опитат алтернативен начин на придвижване, различен от автомобилния, не на последно място представлява една възможност за подобряване на качеството на въздуха, шумовото замърсяване и подобряване на условията на средата.

РИОСВ – Велико Търново призовава общините да се включат в кампанията като за улеснение при планиране на дейностите предостави Тематични указания, Наръчник за местните власти, Банер и Харта за 2017 г. До 7 септември общините трябва да информират РИОСВ за участието си.

През 2017 г. Европейската седмица на мобилността (ЕСМ) е на тема „Чиста, споделена и интелигентна мобилност“ под мотото „Заедно стигаме по-далеч“. Всяка година ЕСМ се фокусира върху определена тема, свързана с устойчивата мобилност. Mестните власти могат да организират дейности за своите граждани на базата на тази тема. Постоянните мерки, инициирани през годината, също е добре да подкрепят темата.

Всеки град може да се включи в кампанията  с различни  дейности като игри на открито, беседи и организиране на Ден без автомобили (за предпочитане на 22 септември) със затваряне на едно или няколко пространства, запазени за пешеходци, велосипедисти и обществен транспорт за най-малко един цял ден (от 1 час преди до 1 час след официалното работно време).

За участие в инициативата е необходимо да се направи регистрация до 16 септември 2017 г. на официалния сайт на кампанията на адрес: http://www.mobilityweek.eu/.

През 2016 г. три общини Велико Търново, Габрово и Стражица организираха кампании за седмицата на мобилността, като инициативите в Габрово бяха с най-широк обхват.