Икономика

РИОСВ – Велико Търново извърши 71 проверки от началото на годината

През месеците януари и февруари от експертите на инспекцията са извършени 71 проверки на 63 обекта на територията на Великотърновска и Габровска област. В рамките на осъществения контрол са издадени 25 предписания, съставен е един акт за нерегламентирано изгаряне на гуми, издадени са три наказателни постановления на обща стойност 18 400 лв. Наложена е и една текуща месечна санкция от 1494 лв. на кланица и цех за месопреработка за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения, поставени в Разрешително за заустване на отпадъчни води.

В резултат на извършените проверки и дадените предписания са почистени 4 терена, замърсeни с битови и строителни отпадъци, в землището на Дебелец, преди местността „Ксилифор“ край Велико Търново, и дере в землището на с. Царева ливада, общ. Дряново.

Нови предписания за почистване на замърсени участъци са дадени на общините Велико Търново и Полски Тръмбеш и на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Инспекцията е предприела действия по 16 сигнала и жалби.