Здравеопазване

РЗИ: Училищата са готови с мерките за изпитите на 7-ми и 12-ти клас

98 проверки в обекти с обществено предназначение и в обекти, предоставящи услуги за населението, са извършили експертите от РЗИ – Велико Търново през изминалата седмица. Не са установени нарушения на противоепидемичнити мерки.
В общините Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов и Стражица са осъществени 26 проверки в учебни заведения относно готовността им за провеждане на изпитите от Националното външно оценяване за 7-ми клас и държавните зрелостни изпити за 12-ти клас и изпълнението на дадените от РЗИ – Велико Търново предписания за спазване на въведените противоепидемични мерки; 19 проверки по спазване на мерките за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца, при които не са установени нарушения.
В лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ на територията областта са осъществени 32 проверки по спазване на противоепидемичните мерки във връзка с епидемичната обстановка за COVID – 19.
Към 29-ти май са изследвани общо 296 лица персонал от 11 институции. Управителите на институциите своевременно са информирани за резултатите от проведените изследвания, които са отрицателни. Изследванията продължават.
За периода 26.05 – 29.05.2020 г. в разкрития в РЗИ – Велико Търново колцентър са постъпили общо 203 запитвания от граждани, организации и др., на които е отговорено във възможно най-кратък срок. Постъпили са и 6 сигнала, които са проверени своевременно.