Здравеопазване

РЗИ отмени грипната епидемия в областта

Обявената на територията на област Велико Търново грипна епидемия се отменя поради регистрирано трайно снижение на заболяемостта от грип и остри респираторни заболявания и нормализиране на епидемичната обстановка, считано от днес.

За периода на обявената грипна епидемия 28.01 – 03.02.2019 г. е регистрирана заболяемост от грип и остри вирусни инфекции от 81,42 на 10 000 души население, спрямо 154 на 10 000 души население за предхождащия грипната епидемия период – 16.01 – 24.01.2019 г., оценена чрез системата за сентинелно наблюдение.
От днес в лечебните заведения за болнична помощ се възстановяват свижданията и плановите операции, а в лечебните заведения за извънболнична помощ – работата на детските и женски консултации и провеждането на плановите профилактични имунизации и реимунизации. Учебните занятия в училищата на територията на областта също се възстановяват.
РЗИ – Велико Търново препоръчва на хората със симптоми и признаци на грип и ОРЗ да не провеждат самолечение, а да потърсят личните си лекари и съответна медицинска помощ.