Здравеопазване Образование

РЗИ и ПГСАГ „Ангел Попов“ с общи инициативи по проект „НЕзависимите“

По метода „Световно кафене“ през месец юни 2023 г. в ПГСАГ „Ангел Попов“, гр. Велико Търново се проведоха две „здравни въртележки”.

Целта на инициативата беше в приятна и неформална атмосфера да се затвърдят знанията на учениците за въвеждащите наркотици и да се  повиши вниманието им към употребата на алкохол и тютюн, като рискови фактори за хроничните незаразни заболявания.

Разделени на групи, учениците определиха „водещи“ и „пътешественици“, които последователно дискутираха за причините, вредите, алтернативите, разходите и „ползите” от употребата на алкохол и цигари. В края на „здравната въртележка“ участниците представиха достигнатите идеи, предложения и обобщения по поставените теми.

Инициативата се реализира от РЗИ – Велико Търново и ПГСАГ „Ангел Попов“, гр. Велико Търново по проект „НЕзависимите“ в рамките на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“.