Здравеопазване

РЗИ Велико Търново с „Клиника на открито” по повод Световния ден на хипертонията

За четвърта поредна година, в рамките на общинска програма „Здрави деца в здрави семейства“, в град Велико Търново ще се проведе пролетният етап на „Клиника на открито“.

Проявата ще се състои на 17 май в парк „Марно поле”, гр. Велико Търново от 10:00 ч. до 13:00 ч. на алеята към ДНА.

Организатори на инициативата са Община Велико Търново, Регионална здравна инспекция – Велико Търново и Филиал Велико Търново на Медицински университет – Варна.

Целта на Клиниката е, чрез направените безплатни изследвания, да се обърне отново внимание на гражданите към рисковите за здравето фактори – тютюнопушене, нездравословно хранене, ниска двигателна активност и други.

Инициативата е посветена на превенцията на хроничните незаразни болести (сърдечно-съдови, белодробни, диабет, затлъстяване) и Международен ден на сестринството – 12 май, Световен ден на хипертонията – 17 май, Европейски ден за борба със затлъстяването – 19 май и Световен ден без тютюнев дим – 31 май.

В четири импровизирани „кабинети”, студенти и експерти от РЗИ – Велико Търново ще осъществяват: измерване на кръвна захар и кръвно налягане;

изследване на дишането със спирометър; консултиране и изследване за носителство на вируса на СПИН; измерване на ръст и телесна маса, определяне на ИТМ; разпространение на здравно-образователни материали.

 

Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on RedditBuffer this pageEmail this to someone